Kazanım : Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler.
Bilinçli bir tüketici alacağı ürünün ..................  damgasına bakar.
Bilinçli bir tüketici alacağı ürünün ..................  damgasına bakar.