Kazanım : T3.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, soru işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
İnce ünlü harfler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
İnce ünlü harfler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)
e
B)
a
C)
ı