Kazanım : T3.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, soru işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.
"okumalıyız" kelimesinde kaç tane ünsüz vardır?
"okumalıyız" kelimesinde kaç tane ünsüz vardır?
A)
5
B)
3
C)
4