Kazanım : Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir.
Fiziksel görünüşü farklı olan öğrenciler farklı sınıflarda okurlar.
Fiziksel görünüşü farklı olan öğrenciler farklı sınıflarda okurlar.
Doğru Yanlış