Kazanım : Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.
Farklılıklara karşı ................... olmalıyız.
Farklılıklara karşı ................... olmalıyız.