Kazanım : M.1.1.1.1. Rakamları okur ve yazar.
"42" sayısı ............ ........ diye okuruz.
"42" sayısı ............ ........ diye okuruz.