Kazanım : M.1.1.1.7. Nesne sayıları 20?den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.
Yukarıda kaç tane kuş vardır?
Yukarıda kaç tane kuş vardır?
A)
5
B)
4
C)
6