Kazanım : T3.2.5. Metnin vermek istediği mesajı veya değerleri belirleyerek bunların nasıl aktarıldığını açıklar.
Yukarıdaki metinde verilmek istenen istenen mesaj nedir ve hangi yöntemle aktarılmıştır ?
BAYEZİT İLE KÖYLÜ

“Yıldırım Bayezit köyleri dolaşıyordu. Bir gün köyün birinde, çok yaşlı bir köylüye rastladı. Bu
köylü, bahçesinde küçük küçük meyve fidanları dikiyordu. Yıldırım Bayezit yaşlı köylüye:
- Baba, bu fidanlar ne zaman büyüyüp de yemiş verecek? Bu yemişlerden yemek sana
nasip olacak mı dersin?
Köylü:
- Hiç sanmıyorum.
Bayezit:
- Öyleyse niye kendini yorup duruyorsun?
Köylü:
- Biz atalarımızın diktiği ağaçların yemişini yemiyor muyuz? Oğullarımız, torunlarımız da bizim diktiklerimizin yemişini yesinler.”

Nahit ENGÜDER

(Seçme Fıkraları)

Yukarıdaki metinde verilmek istenen istenen mesaj nedir ve hangi yöntemle aktarılmıştır ?