Kazanım : 2.2.6. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya örnekler verir.
Bir arkadaşımıza cevap verirken başımızı yukarıya doğru kaldırmayı ........ anlamına kullanırız.
Bir arkadaşımıza cevap verirken başımızı yukarıya doğru kaldırmayı ........ anlamına kullanırız.