Kazanım : 2.6.8. İnsanların çevre üzerinde olumsuz etkilerine örnekler verir.
Bir meslek sahibi olmak için o meslek ile ilgili eğitim almalıyız.
Bir meslek sahibi olmak için o meslek ile ilgili eğitim almalıyız.
Doğru Yanlış