Kazanım : 2.2.6. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya örnekler verir.
Aile bireyleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar olabilir.
Aile bireyleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar olabilir.
Doğru Yanlış