Kazanım : 2.2.6. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya örnekler verir.
Gözlerimizin rengini anne - babamızla .......... olabilir.
Gözlerimizin rengini anne - babamızla .......... olabilir.