Kazanım : 2.2.6. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya örnekler verir.
Ailemizi ilgilendiren konularda beraber karar almalıyız.
Ailemizi ilgilendiren konularda beraber karar almalıyız.
Doğru Yanlış