Kazanım : 2.2.6. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya örnekler verir.
Evde yapılacak işler için görev dağılımı yaparız.
Evde yapılacak işler için görev dağılımı yaparız.
Doğru Yanlış