Kazanım : 2.2.6. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya örnekler verir.
Evde görevlerimizi zamanında yerine getirdiğimizde işlerimiz daha çabuk biter.
Evde görevlerimizi zamanında yerine getirdiğimizde işlerimiz daha çabuk biter.
Doğru Yanlış