Kazanım : 2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.
Yemek yerken konuşmak tehlikeli olabilir.
Yemek yerken konuşmak tehlikeli olabilir.
Doğru Yanlış