Kazanım : 2.6.8. İnsanların çevre üzerinde olumsuz etkilerine örnekler verir.
Yarın; ....... sonra gelecek gün için kullanırız.
Yarın; ....... sonra gelecek gün için kullanırız.