Kazanım : 2.1.3. Okulunun yakın çevresini tanıtır.
Çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bir   ............  görevidir.
Çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bir   ............  görevidir.