Kazanım : 2.5.5. Millî bayramlar ile ilgili etkinliklere katılır.
Dini bayramlarımız .......... bayramı ve ........... bayramıdır.
Dini bayramlarımız .......... bayramı ve ........... bayramıdır.