Kazanım : 2.5.6. Millî bayramlar ile Atatürk ilişkisini kavrar.
Atatürk sırası ile `Mahalle Mektebi , Şemsi Efendi İlkokulu, Askeri Rüştiye` ye gitmiştir.
Atatürk sırası ile `Mahalle Mektebi , Şemsi Efendi İlkokulu, Askeri Rüştiye` ye gitmiştir.
Doğru Yanlış