Kazanım : 2.6.10. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.
Yolcu  ve yük taşımaya yarayan araçlara ............... araçları denir.
Yolcu  ve yük taşımaya yarayan araçlara ............... araçları denir.