Kazanım : 2.5.6. Millî bayramlar ile Atatürk ilişkisini kavrar.
Atatürk  ............ ve Almanca dillerini biliyordu.
Atatürk  ............ ve Almanca dillerini biliyordu.