Kazanım : T4.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar.
Malzeme eksik olduğu ............  işçiler tatil etti.
Malzeme eksik olduğu ............  işçiler tatil etti.