Kazanım : Okulunun ve sınıfının krokisini çizer.
Bir yerin kuş bakışı görünüşünün küçültülerek ve ölçek kullanmadan çizimine ........... denir.
Bir yerin kuş bakışı görünüşünün küçültülerek ve ölçek kullanmadan çizimine ........... denir.