Kazanım : SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.
Yukarıdaki yüzlerden hangisi şaşkın bir ifadedir?
Yukarıdaki yüzlerden hangisi şaşkın bir ifadedir?
A)
3
B)
2
C)
1
D)
4