Kazanım : Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar.
Müze ve tarihi mekanlar kültürümüzü nesilden nesile aktarır.
Müze ve tarihi mekanlar kültürümüzü nesilden nesile aktarır.
Doğru Yanlış