Kazanım : 2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
Okul kuralları sadece öğretmenler için vardır.
Okul kuralları sadece öğretmenler için vardır.
Doğru Yanlış