Kazanım : 2.1.5. Kaynakları ve eşyaları özenli kullanır.
Flüt ......... dersinde kullanılan bir araç-gereçtir.
Flüt ......... dersinde kullanılan bir araç-gereçtir.