Kazanım : 2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.
Derslerde başarılı olmak için derse ................. gelmeliyiz.
Derslerde başarılı olmak için derse ................. gelmeliyiz.