Cumhuriyet Bayramı


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Büyük önder Atatürk ün Türkiye devletini kurarken yaptığı en önemli devrimlerden biri de Cumhuriyet rejimini kurmasıdır. Mutlakiyetle yönetilen Osmanlı da bile bir süre sonra padişaha yardımcı olsun diye bir danışma meclisi kurulmuş böylece mutlakiyetten meşrutiyete geçilmiş, padişahın yetkileri tam olarak kısıtlanmasa bile Cumhuriyet rejimine geçişte meşrutiyetin etkileri olmuştur.

 Kurtuluş savaşı döneminde Avrupa devletlerinin işgaline uğrayan Türkiye, kurtuluşunu büyük önder şu sözlerle belirtmiştir: "Tek bir egemenlik var o da milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." 29 Ekim 1923 te Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etti, savaş günlerinin yarası Cumhuriyetin ilanı ile sarılmaya başlandı.

 Halk rejime ve önderine sahip çıktı. Cumhuriyet yurttaşların seçme ve seçilme haklarının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz milletindir. Cumhuriyeti korumak, kollamak ve yaşatmak her yurttaşın görevidir. Ulu önder bu görevi yeni nesillere şu sözleriyle vermiştir. "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Bunun için her yıl 29 Ekimde Cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlanır.
 Bu bayram her Türk gencinin Ata ya olan şükran ve bağlılığının en büyük göstergesidir.

 Atatürk ün Cumhuriyetle ilgili sözleri:
 • Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (1924) 
• Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. (1925)
 • Bugünkü hukümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hukümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hukümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hukümet millet ve millet hukümettir. (1925) 
• Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir