Ekim ayına ait belirli gün ve haftalar

Ekim 1. haftası :Dünya Çocuk Günü
29-30 Ekim :Kızılay Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

6. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

14.10.2019
T4.1.2.5. Konuşmada/tartışmada ifade edilen fikirleri toparlar, konuşmalarından ne anladığını ve kendi düşüncelerini ifade eder.
T4.1.2.5. Konuşmada/tartışmada ifade edilen fikirleri toparlar, konuşmalarından ne anladığını ve kendi düşüncelerini ifade eder.
7. Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye istekli olur.
7. Güzel söz söyleme ve güzel davranış sergilemeye istekli olur.
A.4. Farklı ritmik yapıdaki ezgileri seslendirir.
1.Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.
15.10.2019
Identifying countries and nationalities
Identifying countries and nationalities
4.1.3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanır ve model üzerinde gösterir.
4.1.3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanır ve model üzerinde gösterir.
Y4.2.2. İnsan olma sorumluluğunu taşımanın yollarını açıklar.
Y4.2.2. İnsan olma sorumluluğunu taşımanın yollarını açıklar.
16.10.2019
1.Sütun grafiğini oluşturur.
1.Sütun grafiğini oluşturur.
T4.1.3. Hazırlıklı konuşma yapar.
T4.1.3. Hazırlıklı konuşma yapar.
SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
17.10.2019
T4.1.3. Hazırlıklı konuşma yapar.
T4.1.3. Hazırlıklı konuşma yapar.
SB.4.2.3. Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
TG.4.1.5. Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları kullanır.
4.1.3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanır ve model üzerinde gösterir.
13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder(G.S.B.).
18.10.2019
1.Sütun grafiğini oluşturur.
2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
T4.1.3. Hazırlıklı konuşma yapar.
T4.1.3. Hazırlıklı konuşma yapar.
O.4.1.1.4. Özgün, modern danslar yapar.
O.4.1.1.4. Özgün, modern danslar yapar.