Aralık ayına ait belirli gün ve haftalar


Önceki Hafta Sonraki Hafta

14. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

16.12.2019
T4.2.3. Metinle ilgili soru sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
T4.2.3. Metinle ilgili soru sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
7. Allah?ın sevgisini kazanmada temizliğin önemini kavrar.
7. Allah?ın sevgisini kazanmada temizliğin önemini kavrar.
B.2. Müzikteki ses yüksekliklerini grafikle gösterir.
1.Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir.
17.12.2019
Talking about possessions
Talking about possessions
4.3.3.1. Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
4.3.3.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
Y4.3.2. İnsanların hak ve özgürlükler bakımından eşit olduğunu bilir.
Y4.3.2. İnsanların hak ve özgürlükler bakımından eşit olduğunu bilir.
18.12.2019
1.Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir.
2. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar.
T4.2.3. Metinle ilgili soru sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
T4.2.3. Metinle ilgili soru sorar ve sorulan sorulara cevap verir.
SB.4.3.5. Yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
19.12.2019
T4.2.4. Metinlerdeki örnekler ve ayrıntılara gerektiğinde atıflar yaparak metni yorumlar.
T4.2.4. Metinlerdeki örnekler ve ayrıntılara gerektiğinde atıflar yaparak metni yorumlar.
SB.4.3.6. Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar.
TG.4.1.10. Trafikte toplu taşıma araçlarını kullanmanın önemini kavrar.
4.3.3.2. Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).
20.12.2019
2. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar.
3. Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.
T4.2.4. Metinlerdeki örnekler ve ayrıntılara gerektiğinde atıflar yaparak metni yorumlar.
T4.2.4. Metinlerdeki örnekler ve ayrıntılara gerektiğinde atıflar yaparak metni yorumlar.
O.4.1.3.2. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak tasarladığı oyunları arkadaşlarıyla oynar.
O.4.1.3.2. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak tasarladığı oyunları arkadaşlarıyla oynar.