Ocak ayına ait belirli gün ve haftalar

7-13 Ocak :Verem Haftası
Ocak 2. haftası :Enerji Tasarrufu Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

17. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

7.1.2019
T4.2.7. Okuduğu metindeki gerçek anlamlı, mecaz anlamlı ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
T4.2.7. Okuduğu metindeki gerçek anlamlı, mecaz anlamlı ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
2. Hz. Muhammed?in aile büyüklerini tanır.
2. Hz. Muhammed?in aile büyüklerini tanır.
B.4. Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.
4. Dört basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yüzlüğe yuvarlar.
8.1.2019
Making simple inquiries
Making simple inquiries
4.3.6.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar.
4.3.6.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar.
Y4.3.5. Adil ya da eşit davranılmadığında insanlarda oluşabilecek duyguları açıklar.
Y4.3.5. Adil ya da eşit davranılmadığında insanlarda oluşabilecek duyguları açıklar.
9.1.2019
4. Dört basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yüzlüğe yuvarlar.
4. Dört basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yüzlüğe yuvarlar.
T4.2.7. Okuduğu metindeki gerçek anlamlı, mecaz anlamlı ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
T4.2.7. Okuduğu metindeki gerçek anlamlı, mecaz anlamlı ve terim anlamlı sözcükleri belirler.
SB.4.4.3. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
SB.4.4.3. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
10.1.2019
T4.2.8. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder.
T4.2.8. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder.
SB.4.4.3. Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır.
TG.4.1.12. Trafikte karşılaşılabilecek tehlikelere örnekler verir.
4.3.6.1. Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar.
13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).
11.1.2019
3. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder.
3. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem yaparak kontrol eder.
T4.2.8. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder.
T4.2.8. Okuduğu metindeki sözcük ve sözcük gruplarının cümle içinde kazandığı anlamı fark eder.
O.4.2.1.2. Fiziksel uygunluğunu geliştirmek için hazırladığı programları uygular..
O.4.2.1.2. Fiziksel uygunluğunu geliştirmek için hazırladığı programları uygular..