Mart ayına ait belirli gün ve haftalar

1-7 Mart :Deprem Haftası
1-7 Mart :Yeşilay Haftası
14 Mart :Tıp Bayramı
18 Mart :Şehitler Günü
18-24 Mart :Yaşlılar Haftası
21-26 Mart :Orman Haftası
22 Mart :Dünya Su Günü
Mart 4. haftası :Kütüphaneler Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

27. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

30.3.2020
Ailesinde ve yakın çevresinde (akrabaları, komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde saygı gösterildiğini gözlemler.
T3.2.13. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.
T3.2.14. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.
İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
Oyun ve fiziki etkinliklerde uygun kıyafet kullanmanın önemini açıklar.
31.3.2020
Ailesinde ve yakın çevresinde (akrabaları, komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde saygı gösterildiğini gözlemler.
T3.2.14. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.
T3.2.14. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.
İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
Oyun ve fiziki etkinliklerde uygun kıyafet kullanmanın önemini açıklar.
1.4.2020
T3.2.14. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.
T3.2.14. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar
Bildiği çalgıları kullanım biçimlerine göre sınıflandırır.
2.Yaptığı kuklanın karakteristik karakterine göre monolog veya diyaloglar oluşturur.
Oyun ve fiziki etkinliklerde uygun kıyafet kullanmanın önemini açıklar.
2.4.2020
Atatürk?ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar.
F.3.6.2.2. Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.
F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
12. Çevresinden belirlediği biçimlerden hareketle özgün çalışmalar yapar(G.S.B).
2.Yaptığı kuklanın karakteristik karakterine göre monolog veya diyaloglar oluşturur.
Oyun ve fiziki etkinliklerde uygun kıyafet kullanmanın önemini açıklar.
3.4.2020
F.3.6.2.3. Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
T3.2.14. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.
T3.2.14. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.
Describing places Describing the weather
Describing places Describing the weather
Oyun ve fiziki etkinliklerde uygun kıyafet kullanmanın önemini açıklar.