Nisan ayına ait belirli gün ve haftalar

8-14 Nisan :Sağlık Haftası
15-22 Nisan :Turizm Haftası
14-20 Nisan :Kutlu Doğum Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

30. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

22.4.2019
2.5.7. Dinî bayramların paylaşım ve dayanışma için özel günler olduğunu fark eder.
M2.2.8. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
O.2.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliğine dayalı davranışlar gösterir.
1. Kelime hazinesini geliştirir.
23.4.2019
2.5.7. Dinî bayramların paylaşım ve dayanışma için özel günler olduğunu fark eder.
M2.2.9. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
O.2.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliğine dayalı davranışlar gösterir.
7.Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleri ile ifade eder. (G.S.B.).
24.4.2019
M2.2.9. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
Speaking : E2.9.S2. Students will be able to tell others to do things with fruits by pointing out them
Speaking : E2.9.S2. Students will be able to tell others to do things with fruits by pointing out them
O.2.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliğine dayalı davranışlar gösterir.
25.4.2019
2.5.7. Dinî bayramların paylaşım ve dayanışma için özel günler olduğunu fark eder.
M2.2.9. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
O.2.2.2.10. Doğada oyun ve fiziki etkinliklere katılırken çevreye duyarlılık gösterir.
D.2. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.
26.4.2019
2.5.7. Dinî bayramların paylaşım ve dayanışma için özel günler olduğunu fark eder.
M2.1.27.Kuralı tek işlem gerektiren sayı örüntüsünü genişletir.
T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
O.2.2.2.10. Doğada oyun ve fiziki etkinliklere katılırken çevreye duyarlılık gösterir.
2.Dili kullanma gücünü arttırır.