Ocak ayına ait belirli gün ve haftalar

7-13 Ocak :Verem Haftası
Ocak 2. haftası :Enerji Tasarrufu Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

17. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

7.1.2019
2.3.6. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.
M2.4.3. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama, çıkarma ve karşılaştırma işlemi gerektiren problemleri çözer.
T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.
T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.
O.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
1. Olay örgüsü yarım bırakılmış bir masalı hayal gücünü kullanarak tamamlar.
8.1.2019
2.3.6. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.
M2.4.3. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama, çıkarma ve karşılaştırma işlemi gerektiren problemleri çözer.
T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.
T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.
O.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
4. Güzel bir çevrede yaşamanın önemini kavrar(G.S.K.).
9.1.2019
M2.3.15. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır.
T2.2.4. Görseller, yazılı metinler ve medya metinlerinden ne anladığını ifade eder.
T2.2.4. Görseller, yazılı metinler ve medya metinlerinden ne anladığını ifade eder.
Speaking : E2.5.S1. Students will be able to name the colors of things.
Speaking : E2.5.S2. Students will be able to talk about the colors they like.
O.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
10.1.2019
2.3.6. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.
M2.3.15. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır.
T2.2.4. Görseller, yazılı metinler ve medya metinlerinden ne anladığını ifade eder.
T2.2.4. Görseller, yazılı metinler ve medya metinlerinden ne anladığını ifade eder.
O.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
B.2. Dağarcığımdaki müzikleri anlamlarına uygun hız ve gürlükte söyler.
11.1.2019
2.3.6. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.
M2.3.16. Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.
T2.2.4. Görseller, yazılı metinler ve medya metinlerinden ne anladığını ifade eder.
T2.2.4. Görseller, yazılı metinler ve medya metinlerinden ne anladığını ifade eder.
O.2.2.1.2. Fiziksel uygunluğu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere katılır.
2.Tamamladığı masalı okuma kurallarını dikkate alarak okur.