Mart ayına ait belirli gün ve haftalar

1-7 Mart :Deprem Haftası
1-7 Mart :Yeşilay Haftası
14 Mart :Tıp Bayramı
18 Mart :Şehitler Günü
18-24 Mart :Yaşlılar Haftası
21-26 Mart :Orman Haftası
22 Mart :Dünya Su Günü
Mart 4. haftası :Kütüphaneler Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

24. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

8.3.2021
2.4.6. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumların yanı sıra, yakın çevresindeki kişilerin
M2.1.23.Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.
T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.
O.2.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinlikler ile fiziksel uygunluk kavramları arasında ilişki kurar.
1. Dikkat yeteneğini arttırır.
9.3.2021
2.4.6. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumların yanı sıra, yakın çevresindeki kişilerin
M2.1.24. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.
T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.
O.2.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinlikler ile fiziksel uygunluk kavramları arasında ilişki kurar.
7. Gösterilen eserde neleri sevip sevmediğini nedenleri ile açıklar.(G.S.K.).
10.3.2021
M2.1.24. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.
T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.
Speaking : E2.7.S1. Students will be able to tell the names of their body parts.
Speaking : E2.7.S1. Students will be able to tell the names of their body parts.
O.2.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinlikler ile fiziksel uygunluk kavramları arasında ilişki kurar.
11.3.2021
2.4.6. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumların yanı sıra, yakın çevresindeki kişilerin
M2.1.24. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.
T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.
O.2.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinlikler ile fiziksel uygunluk kavramları arasında ilişki kurar.
B.5. Duyduğu ince ve kaim sesleri ayırt eder.
12.3.2021
2.4.6. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumların yanı sıra, yakın çevresindeki kişilerin
M2.1.24. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.
T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.
O.2.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinlikler ile fiziksel uygunluk kavramları arasında ilişki kurar.
2.Görsel hafızasını kullanır.