Mart ayına ait belirli gün ve haftalar

1-7 Mart :Deprem Haftası
1-7 Mart :Yeşilay Haftası
14 Mart :Tıp Bayramı
18 Mart :Şehitler Günü
18-24 Mart :Yaşlılar Haftası
21-26 Mart :Orman Haftası
22 Mart :Dünya Su Günü
Mart 4. haftası :Kütüphaneler Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

25. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

18.3.2019
HB.1.4.5. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.
M.1.1.3.3. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
O.1.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.
Dinlediği bir öyküyü olayların oluş sırasına dikkat ederek anlatır.
19.3.2019
HB.1.4.5. Acil durumlarda yardım almak için arayacağı kurumların telefon numaralarını bilir.
M.1.1.3.3. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.
T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
G.1.2.2. Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler.
O.1.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.
20.3.2019
HB.1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.
M.1.1.3.3. Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar.
T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
O.1.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.
Dinlediği bir öyküyü olayların oluş sırasına dikkat ederek anlatır.
21.3.2019
HB.1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.
M.1.1.3.4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
O.1.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.
Dinlediği bir öyküyü olayların oluş sırasına dikkat ederek anlatır.
22.3.2019
M.1.1.3.4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.
Mü.1.C.2. Oluşturduğu ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder.
O.1.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.
Topluluk karşısında anlaşılabilecek konuşmalar yapar.