Şubat ayına ait belirli gün ve haftalar


Önceki Hafta Sonraki Hafta

21. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

17.2.2020
HB.1.3.7. Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir.
M.1.1.2.4. Toplamları 20?yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
O.1.2.2.2. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.
Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
18.2.2020
HB.1.3.7. Kitle iletişim araçlarını kullanırken beden sağlığını korumaya özen gösterir.
M.1.1.2.4. Toplamları 20?yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
T.1.3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.
T.1.3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.
G.1.1.10. Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını kullanır.
O.1.2.2.2. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.
19.2.2020
HB.1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.
M.1.1.2.4. Toplamları 20?yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
O.1.2.2.2. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.
Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
20.2.2020
HB.1.4.1. Okulda ve evde güvenlik kurallarına uyar.
M.1.1.2.4. Toplamları 20?yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
O.1.2.2.2. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.
Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.
21.2.2020
M.1.1.2.4. Toplamları 20?yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Mü.1.B.3. Müziklere uygun hızda hareket eder.
O.1.2.2.2. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.
Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.