Kasım ayına ait belirli gün ve haftalar

1-4 Kasım :Kızılay Haftası
Kasım 2. haftası :Dünya Çocuk Kitapları Haftası
10-16 Kasım :Atatürk Haftası

Önceki Hafta Sonraki Hafta

9. Hafta

Sınıf Defteri İndir
2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı

1.Ders

2.Ders

3.Ders

4.Ders

5.Ders

6.Ders

4.11.2019
HB.1.1.13. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur.
M.1.1.1.6. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar.
T.1.1.4. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.
O.1.1.2.1. Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.
Renklendirilmemiş bir resmi istediği renklerle boyar.
5.11.2019
HB.1.1.13. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur.
M.1.1.1.6. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
G.1.1.4. Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur.
O.1.1.2.1. Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.
6.11.2019
HB.1.1.13. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur.
M.1.1.1.6. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
O.1.1.2.1. Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.
İzlenen filmde ilgisini çeken noktaları paylaşır.
7.11.2019
HB.1.1.13. Okul içi etkinliklerde görev almaya istekli olur.
M.1.1.1.6. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
O.1.1.2.1. Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.
Görselleri olayların oluş sırasına göre sıralar.
8.11.2019
M.1.1.1.6. Miktarı 10 ile 20 (10 ve 20 dâhil) arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.
T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.
T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.
Mü.1.A.8. Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.
O.1.1.2.1. Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.
Verilen cümle ya da metne bakarak yazar